Bildiri Tam Metin Gönderimi Sona Erdi
Saygıdeğer katılımcılar;

1. Uluslararası Türkoloji Kongresi: Arayışlar ve Yönelimler'e tam metin bildiri gönderme süresi sona ermiştir. Editöryal inceleme ve dizgi işlemlerinin yapılabilmesi ve üniversitenin tam metin yayımlama sürecinin sağlıklı işlemesi için bu tarihten sonra gelen bildirileri yayımlayamayacağımızı bildiririz. Bildiri metinlerini henüz göndermeyen katılımcılar dilerse Karabük Türkoloji dergisinde makale şeklinde yayımlayabilirler. Gerekli bilgiyi aşağıdaki adresten edinebilirsiniz.

Saygılarımızla

https://dergipark.org.tr/tr/pub/katud