Bildiri Özeti Gönderme Süresi Sona Erdi
15 Mart 2022 tarihi itirariyle bildiri özetlerinin gönderilmesi tamamlanmıştır. Düzenleme kurulunun incelemeleri devam etmekte olup 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle kabul edilen bildiriler sitemizde ilan edilecektir. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gösterilen yoğun ilgi nedeniyle tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla