Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
Saygıdeğer Katılımcılar;

 

Karabük Üniversitesi'nin ev sahipliği ve Ahmet Yesevi Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Zhubanov Üniversitesi ve Taşkent Devlet Şarksinaslık Üniversitesi'nin iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Türkoloji Kongresi: "Arayışlar ve Yönelimler"e göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden ötürü şükranlarımızı sunarız.

Kabul edilen bildiri sahipleri ile ilgili birkaç hatırlatmada bulunmak istiyoruz:
1. Bilindiği üzere Kongre dili Türkiye Türkçesi ve İngilizce'dir. Bildirilerini İngilizce sunacak olan katılımcıların simultane tercüme hazırlıklarını yapabilmemiz adına bizlerle iletişime geçmeleri rica olunur.
2. Bildirilerin ilanında katılımcının adı ve soyadı esas alınmış, unvanlar göz ardı edilmiştir. Ayrıca iki ve daha fazla katılımcılı sunumlarda sorumlu isim tercih edilmiş, diğerleri yazılmamıştır. Ancak kongre programında tüm katılımcıların ismi bulunacaktır.
3. Tam metin bildirileri kongreden sonra, kongre esnasında gelebilecek katkı ve tashihlerden sonra sizlerden istenecektir. Lütfen bildiri tam metinlerinizi sunumdan önce göndermeyiniz.
4. Tam metin hazırlıklarınızda sitemizde bulunan yazım ve kaynak gösterme kılavuzunu lütfen dikkatlice inceleyiniz.
5. Kongre programının 1 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Programın ilanından sonra oturumların linkleri ve giriş şifreleri yine liste hâlinde yayımlanacaktır. Teknik destek için de bir platform oluşturulacaktır, lütfen sitemizdeki duyuruları takip ediniz.

Tebliğ özetini yoğun ilgiden dolayı kabul edemediğimiz tüm katılımcılarımızın bizleri anlayışla karşılayacağını umuyor ve teveccühlerinden ötürü teşekkür ediyoruz.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Düzenleme Kurulu


 

Sıra Adı Soyadı Çalıştığı Kurum Ülke Bildiri Başlığı
1 Ahmet Alkan  ----- Türkiye Klasik Türk Şiirinde Rişte-i Cân Kavramı ve Bu Kavramın Mircea Eliade’nin Bağ ve Düğüm Simgeciliği Anlayışı Açısından Mitolojik Uzantılarının İncelenmesi
2 Ahmet Çolak On Dokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye Şemsî’nin Yûsuf u Züleyha Adlı Mesnevisi
3 Ahmet Yıkık University of Cyprus Kıbrıs Postkolonyal Bir Bildungsroman Olarak Mitra Bitmeyen Arayış
4 Ainur Kenbayeva Zhubanov University Kazakistan Peculiarities of Toponyms Functioning in Kazakh Folklore
5 Ali Çelik Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan Kırgızca ve Türkçedeki Fiillerin Leksikoistatistiksel Değerlendirmesi
6 Altınşaş Kurmanali Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi Kazakistan Kazak ve Türk Atasözlerindeki ‘Kadın’ İmgesinin Toplumsal Dilbilimi Açısından İncelenmesi
7 Arzu Dadaşova Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Azerbaycan Tarihi Romanın Doğuşu ve Namık Kemal
8 Aslı Orunbayev Buhara Devlet Üni. Özbekistan İsmail Gaspıralı’nın Özbek Aydınlanmasındaki Rolü: Özbek Ceditciliği Örneği
9 Assel Utegenova Zhubanov University Kazakistan The Language Situation in the Western Redion of Kazakhstan
10 Aydan Handan Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Abdülhak Hamit ve Recaizâde Mahmut Ekrem Sanatında Romantizm
11 Aygül Mirzayeva Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan Türkiye Türkçesinde ve Gagavuz Türkçesinde Adların Kültürdilbilimsel Özellikleri
12 Aynur Səfərli Bakü Devlet Universitesi Azerbaycan Bahtiyar Vahabzade’nin Eserlerinde Türkçülük Unsurları
13 Aynure Babayeva Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Azerbaycan Mukağali Makataev ve Kasım Bey Zakir Şiirlerinde Turnalar Konusu
14 Ayten Abbasova Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Azerbaycan Özlemin Somut Hali: Cengiz Dağcı’nın “Anneme Mektuplar” Romanı
15 Banu Güzelderen Akdeniz Üniversitesi Türkiye Eski Türk Şiirinde Yineleme: Deyişbilimsel Bir Tasnif Denemesi
16 Bekarys Olzhabaev Zhubanov University Kazakistan The Concept “The native land” in Toponymic Legends of the Turkic Peoples
17 Burcu Öztürk Trakya Üniversitesi Türkiye Modern Türk Tiyatrosundan Epik Bir İnceleme: Almanya Defteri
18 Celal Görgeç  ----- Türkiye Kazakça’nın Ulusal Derlemi
19 Deniz Polater Düzce Üniversitesi Türkiye Haşim Hakkında Bazı Mülahazalar
20 Deva Özder Karabük Üniversitesi Türkiye Taşlıcalı Yahyâ Bey Divanı’nda Tababet Unsurları
21 Dilek Alaçam Hacettepe Üniversitesi Türkiye Mustafa Kutlu’nun “Beyhude Ömrüm” Adlı Hikâyesinin Metin Dilbilimsel Bir Çözümlemesi
22 Duygu Yavuz Öz Yeditepe Üniversitesi Türkiye Tam- “Yanmak, Yakmak” Kökü ve Türevleri Üzerine
23 Ebubekir Keklik Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiye Dil, Eğitim ve Osmanlı Modernleşmesi: Arap Harfleri Eğitimin Kitleselleşmesine Mâni Miydi?
24 Elif Ermağan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkiye Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bir Eksiklik: Bireysel Dil Öğrenme Merkezleri
25 Elman Guliyev Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Azerbaycan Yunus Emre Şiiri ve İrfan
26 Esra Çolak On Dokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye UBSM-RSO-049 No’lu Kur’an Tercümesi Üzerinde Eşdizim Sözlüğü
27 Esra Kılınç Karabük Üniversitesi Türkiye Irk Bitig’de Duygu Fiilleri
28 Eşqane Babayeva Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Azerbaycan Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun “Gönül Hanım” Romanında Orhun Yazıtları ve Milli Kimlik Problemi
29 Faide Omarova Azerbaycan Milli İlmler Akademisi, Şerqşünaslıq Enstitüsü Azerbaycan Kıpçak Grubu Türk Dillerinde Kök Söz Yuvalarının Araştırılması Tarihi
30 Faruk Dündar Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye Millî Kimlik ve “Piç”
31 Faruk Sönmez Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye Azeri Bir Divan Şairi: Bîdârî ve Türkçe Şiirleri
32 Fetullah Uyumaz Atatürk Üniversitesi Türkiye Öç Küçürek Öyküsü ile Basat’ın Tepegözü Öldürdüğü Destan’ın Kora Şemasına Göre İncelenmesi
33 Fidan Alizade Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Azerbaycan XVIII. Yüzyıl Azerbaycan Şiirinde Edebî Dil Meseleleri
34 Gülnisa Usubova Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Azerbaycan Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Yalançı Eş Değer Duyu Fiillerinin Anlam Açısından Çeşitlenmesi
35 Hanım Abdullayeva Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Azerbaycan Ara Nesil’de Üslup İncelemeleri
36 Havva Tok Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye Şeyh Gâlib Dîvânı’nda Söz ve Sözün Müterâdifleri
37 Hicran Karataş Bartın Üniversitesi Türkiye Anadolu-Türk Sözlü Kültüründe Hatırlamanın Mekânı Olarak Kadın: Ağıt Ismarlama Geleneği
38 Hossein Khoshbateni Tabriz University Iran Argo Lexicon in Shahriyar’s Works
39 Hulusi Eren Muş Alparslan Üniversites Türkiye Türkçe Aruz Kitaplarına Bir Örnek: Ali Sedâd’ın Arûz-ı Osmânî’si
40 Hüsnü Çağdaş Arslan Çukurova Üniversitesi Türkiye Berlin’deki Turfan Koleksiyonu’ndan Eski Uygurca U 5987 Numaralı Belge Üzerine (Moriyasu 2019’a Katkılar)
41 İlker Avcıoğlu Giresun Üniversitesi Türkiye Türk Halk Hekimliğinde Kına
42 İsmail Süphandağı Muş Alparslan Üniversites Türkiye Türk Edebiyatında Doğu Batı Meselesine Gerçekliğin Tasviri Bağlamında Mimetik Yaklaşım
43 İsmail Taş Karabük Üniversitesi Türkiye Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Kısa Sure Tercümelerinin Müellif Meselesi ve Söz Varlığı
44 Jale Aliyeva Azerbaycan Millî Meclisi Azerbaycan Nazım Hikmet’in Azerbaycan Şiirindeki Etkisi ve Yeri
45 Kamshat Zhumasheva Zhubanov University Kazakistan The Manifestation of Gender Opposites in Language
46 Kasımcan Sadıkov Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi Özbekistan Eski Türk Yazıtlarında İsim Soylu Yüklem ve Kullanımı Üzerine
47 Könül Sadıqova Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Azerbaycan Mahtumkulu Firâkî’nin Dinî Konulu Şiirleri
48 Kudretullah Amanov Taşkent Devlet Şarksinaslık Üniversitesi Özbekistan Son Yıllarda Özbekistan Topraklarında Bulunmuş Yazılı Anıtların Orta Asya’daki Budun dilbilim Süreçlerinin İncelenmesindeki Rolü
49 Lale Alakbarova Nizâmî Gencevî Edebiyat Enstitüsü Azerbaycan Aliağa Vahid Şiirinde Fuzuli Nefesi
50 Lütviyye Asgerzade Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Azerbaycan Nazire Şiire Yazılan Nazireler
51 Mahire Kuliyeva Nizâmî Gencevî Edebiyat Enstitüsü Azerbaycan XVIII. Yüzyıl Gazeliyatına Yaklaşım: Molla Penah Vakıf Sanatı Örneğinde
52 Mehmet Can İstanbul Sabahattin Zaim Türkiye Türk Cumhuriyetlerinde Kullanılan Alfabelerin Dünü Bugünü
53 Mekhriniso Kayumova Taşkent Devlet Şarksinaslık Üniversitesi Özbekistan Haldun Taner’in Tiyatro Eserlerinin Karşılaştırmalı Analizi
54 Meltem Çetinkaya İstanbul Üniversitesi  Türkiye Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarında Akraba Adları
55 Merziyye Necefova Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Azerbaycan 44 Günlük Vatan Savaşı Şiirlerimizde Dil ve Edebiyyat İlişkisi
56 Metanet Mustafayeva Gence Devlet Üniversitesi Azerbaycan Bahtiyar Vahabzade’nin Şiirlerinde Fuzûlî Motifi
57 Muhammed Sami Ünal Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkiye Erzincan Ağzında Kullanılan +I Pekiştirme Ek-Edatı
58 Muhammet Ali Can Karabük Üniversitesi Türkiye Türkçe Gramerinin Arapça’ya Bazı Üstün Yönleri
59 Muhammet İnce Karabük Üniversitesi Türkiye Atasözü Derleme Çalışmaları Bağlamında Vâcid’in Durbûb-I Emsâl Risâlesi
60 Nadirhan Hasan Özbekistan Bilimler Akademisiz Özbekistan Ahmet Yesevi Hikmetlerinin Yazma Nüshaları Kataloğu Üzerine Bazı Mülahazalar
61 Nigora Azizova Taşkent Devlet Şarksinaslık Üniversitesi Özbekistan Ziya Gökalp’in Şiirlerinin Karşılaştırmalı Analizi
62 Nuray Demir Öztürk Millî Eğitim Bakanlığı Türkiye Eski Anadolu Türkçesi Tıp Metinlerindeki Arapça Renkler Üzerine Söz Varlığı
63 Nuriddin Altınbayev Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi Özbekistan Çocuk ile İlgili Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Aile Konsepti
64 Nurlana Mustafayeva Doğu Bilimleri Fakültesi, Türk Filolojisi Bölümü Azerbaycan Bahtiyar Vahapzade’nin Edebî Kişiliği Türkiye Edebi Araştırmalarında
65 Nurzhamal Ermekbaeva Kırgısizstan Uluslarrası Üniversitesi Kırgızistan Manas Destanında Kahramanın Kahraman Olacağına Dair Doğa İşaretleri
66 Orhan Kılıçarslan Düzce Üniversitesi Türkiye Hayâti-Zâde Şeref Halîl’in Rûhuʼl-Edeb Adlı Arapça Türkçe Manzum Sözlüğü ile Sünbül-Zâde Vehbî’nin Nuhbe-i Vehbî’si Üzerine Bir Karşılaştırma
67 Osman Oruç Bayburt Üniversitesi Türkiye Göstergebilimsel Bir Okuma Denemesi: Fatih-Harbiye Romanında Kimlik Arayışı
68 Önder Saatçi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkiye Kayıp İstanbul Ağzının / Ağızlarının Söz Varlığına Edebî Eserlerden Ulaşılabilir mi?
69 Özlem Ünalan Bayburt Üniversitesi  Türkiye Günümüz Âşık Şiirinde Hacı Bektaş Veli’nin Yeri
70 Pakize Aliyeva Shaki branch of ASPU Azerbaycan Turkey Theme In The Azerbaıjanı Novel Of The 80s
71 Rifat Nergiz Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan Kırgız Ağıtlarında Bazı Dinî Unsurlar Üzerine
72 Ruhangiz Cümşüdlü Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Azerbaycan Fuzûlî Şiirinde İnsan Cemalinin Güzelliğinin Tasviri ile İlgili Hurûfî İmgeler (Şairin Arapça Şiirlerine Dayalı)
73 Saidbek Boltabayev Karabük Üniversitesi Türkiye Oğuzca’ya Uyarlanan Nevayî Şiirleri Seçkisi Üzerine
74 Salide Şerifova Azerbaycan Ulusal Bİlimler Akademisi Azerbaycan Nazan Bekiroğlu’nun “Nar Ağacı” Romanının Sorunları, Tür Özellikleri, Kompozisyonu ve Sanatsal Görseller
75 Selçuk Atay Karabük Üniversitesi Türkiye Edebiyat Üstatlarımızın Aşkları Anketi ve Roman a Clef’e Bir Giriş Denemesi
76 Selçuk Atay Karabük Üniversitesi Türkiye Lügat-ı Ebuzziya’nın Medhal’i ve Ebuzziya Tevfik’in Dil Hakkındaki Düşünceleri
77 Selim Gök Karabük Üniversitesi Türkiye Klasik Şiirde Mahallî Bir Motif: “Horoz”
78 Sevinç Ünsal Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye Fuzûlî’nin Türkçe Divan’ında Sevgilinin Güzellik Unsurlarında Renklerin Kullanımı
79 Sima Şefizade Nizâmî Gencevî Edebiyat Enstitüsü Azerbaycan Eski Türkıye Hikayesi Araştırmalarda
80 Şerife Ağarı Karabük Üniversitesi Türkiye İktibas Sanatının Zirve Şahsiyeti: Seyyid Nesîmî
81 Şerife Akpınar Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye Divan Şiirinde ‘Kulak Âşık Olurmuş Gözden Öndin’
82 Tacettin Turgay  Kırklareli Üniversitesi Türkiye NE Tümceciklerinin Gönderim Gücü
83 Tahir Orucov Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Azerbaycan Oğuz Destanı “Kitab-ı Dede Korkut”ta Kadın Karakterleri
84 Terane Memmedova Şeki Regional Elmi Merkezi Azerbaycan Âşık Edebiyatında Üstadnâme
85 Türkan Gözütok Karabük Üniversitesi Türkiye Derrida’nın “İstanbul Mektubu” Üzerinden Türk Harf İnkılabı ve Yeni Oryantalist Söylem
86 Türkan Mecidova Azerbaycan Edebiyatı Müzesi Azerbaycan Güney Azerbaycan’da Anadilli Şiirin Gelişiminde Muhammedhüseyn Şehriyar Şiirinin Önemi
87 Ülker Bahşiyeva Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Azerbaycan Ahlaki-Didaktik Sorunların Öğretimindeki Konular ve Ömer Seyfeddin’in Öykü Yaratıcılığı
88 Ülker Samedova Azerbaycan Milli Bilim Akademis Azerbaycan Batı Etkisi Altındaki Bir Edebiyatın Azerbaycan’da Araştırılması
89 Ülkü Eliuz Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye Metinleşen Anlam Katmanları: Behçet Necatigil’in ‘Dağ’ Şiiri
90 Vadim Ponaryadov Rusya Bilimler Akademisi Rusya Eski Anadolu Türkçesi Devrine Ait Transkripsiyon Metinleri
91 Vafa Çalışkan Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye Azerbaycan’daki Edebiyat Ders Kitaplarının Somut Olmayan Kültürel Miras Öğeleri Açısından İncelenmesi
92 Valida Shikhaliyeva Devlet Pedagoji Üniversitesi Azerbaycan Mithat Cemal Kuntay’ın Şiirlerinde Vatan Sevgisi
93 Vüsale Musalı Kastamonu Üniversitesi Türkiye Çağdaş Azerbaycan Edebiyatında Klasik Geleneğin Devamı: Arif Buzovnalı Sanatı Örneğinde
94 Yavuz Selim Uğurlu Millî Eğitim Bakanlığı Türkiye “Safahat”taki Fıkraların Mizah Kuramları Bağlamında İncelenmesi
95 Z. Gönül Balkır Kocaeli Üniversitesi Türkiye Türk Anayasalarında Hukuk Dilinin Sadeleşmesi
96 Zafer Topak Karabük Üniversitesi Türkiye Bâkî’nin Şiirde Aradığı Özellikler
97 Zalxa Orucova Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Azerbaycan Hüseynbala Miralamov’un Sanatsal Düzgüsü ve Tarihi Hafızaya Epik İzlenimi