Bilim Kurulu
1. Uluslararası Türkoloji Kongresi Bilim Kurulu

 
-Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı-
Prof. Dr. Hasan AKAY / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH / Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Şükrü ÇORUK / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Muharrem DAYANÇ / İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe DEMİR / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Beyhan KANTER / Mardin Artuklu Üniversitesi
Prof. Dr. M. Fatih KANTER / Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Prof. Dr. Halim KARA / Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Turan KARATAŞ / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ / Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet NARLI / Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT / Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih SAKALLI / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet SAMSAKÇI / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Cafer ŞEN / Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim TÜZER / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Ebru Burcu YILMAZ / İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Selami ALAN / Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Bahtiyar ASLAN / Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ / Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammed HÜKÜM / Sakarya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cafer GARİPER / Süleyman Demirel Üniversitesi
 
-Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı-
Prof. Dr. Abdullah Azmi BİLGİN / Haliç Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammet Nur DOĞAN / İstanbul Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal KAHRAMANOĞLU / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KARTAL / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KIRBIYIK / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Muhsin MACİT / Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Vusale MUSALİ / Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet TANYILDIZ / Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal YAVUZ / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Gencay ZAVOTCU / Kocaeli Üniversitesi
 
-Eski ve Yeni Türk Dili Bilim Dalı-
Prof. Dr. Hayati DEVELİ / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Musa DUMAN / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Nadir İLHAN / Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ceval KAYA / Ardahan Üniversitesi
Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA / Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. İsmet Gülsel SEV / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice TÖREN / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Fikret TURAN / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hanifi VURAL / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan YAVUZ / Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Naim ÇİÇEKLER / İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yudum GÖRMÜŞ / Kastamonu Üniversitesi
 
-Halk Edebiyatı Bilim Dalı-
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU / Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram DURBİLMEZ / Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ruhi ERSOY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz GÖKŞEN / Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN / Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Hicran KARATAŞ / Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Gülten KÜÇÜKBASMACI / Kastamonu Üniversitesi
 
-Çağdaş Türk Dünyası ve Edebiyatları Bilim Dalı-
 
Özbekistan-Taşkent
Prof. Dr. Kudretullah AMANOV / Taşkent Devlet Şarksinaslık Üniversitesi
Prof. Dr. Nadirhan HASAN / Taşkent Devlet Şarksinaslık Üniversitesi
Prof. Dr. Kasımcan SADIKOV / Taşkent Devlet Şarksinaslık Üniversitesi
Doç. Dr. Rihsitilla ALİMUHAMEDOV / Taşkent Devlet Şarksinaslık Üniversitesi
Doç. Dr. Poshshajon KENJAYEVA / Taşkent Devlet Şarksinaslık Üniversitesi
Doç. Dr. Cumali ŞABANOV / Taşkent Devlet Şarksinaslık Üniversitesi
 
Kazakistan-Ahmet Yesevi
Prof. Dr. Bülent BAYRAM / Ahmet Yesevi Üniversitesi
Doç. Dr. Ercan ÖMİRBAY / Ahmet Yesevi Üniversitesi
Doç. Dr. Bakıt ABJET / Ahmet Yesevi Üniversitesi
Dr. Nurlan MANSUROV / Ahmet Yesevi Üniversitesi
Dr. Albina KIRAN / Ahmet Yesevi Üniversitesi
 
Kazakistan-Zuhubanov
Prof. Dr. Şokum Güljan Tınçtıkbay Kızı / Zhubanov Üniversitesi
Doç. Dr. Muratbek Bagila Kurmanbek kızı / Zhubanov Üniversitesi
Doç. Dr. Aytbenbetova Aygül Kadırjan kızı / Zhubanov Üniversitesi
Dr. Kuanışova Gulbanu İdiris kızı / Zhubanov Üniversitesi
Dr. Aytbaev Begimjan Rahimbekoviç / Zhubanov Üniversitesi
 
Azerbaycan-Bakü
Prof. Dr. Rufat RUSTAMOV / Bakü Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Şukufe KADİMOVA / Bakü Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin ASKEROV / Bakü Devlet Üniversitesi
 Prof. Dr. Jale ALİYEVA / Bakü Devlet Üniversitesi