Kongre Programı
 
1. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ:
“ARAYIŞLAR VE YÖNELİMLER
 
16-18 MAYIS 2022
KARABÜK / TÜRKİYE
Kongre Onursal Başkanı
 
Prof. Dr. Refik POLAT
Karabük Üniversitesi Rektörü
Kongre Düzenleme Kurulu
-Türkiye-
Prof. Dr. Murat AĞARI
Doç. Dr. Türkân GÖZÜTOK
Doç. Dr. Selçuk ATAY
Doç. Dr. Şerife AĞARI
Doç. Dr. Ramazan AHMEDOV
Doç. Dr. Zhyldyz İSMAİLOVA
Dr. Öğr. Üyesi Esra KILINÇ
Dr. Öğr. Üyesi Deva ÖZDER
Dr. Öğr. Üyesi Zafer TOPAK
Dr. Öğr. Üyesi İsmail TAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Saidbeg BOLTABAYEV
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet İNCE
Dr. Öğr. Üyesi Nimet KARA KÜTÜKÇÜ
 
-Yurtdışı Temsilcilikleri-
Prof. Dr. Rufat RUSTAMOV (Bakü Devlet Üniversitesi)
Prof. Dr. Kudretullah AMANOV (Taşkent Devlet Şarksinaslık Üniversitesi)
Doç. Dr. Muratbek BAGİLA Kurmanbek kızı (Zhubanov Üniversitesi)
Sekreterya
Araş. Gör. Fatih SAMRAY
Araş. Gör. Mustafa Talha TÜREL
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONGRE PROGRAMI
 
 
 
SALON 1 / HALL 1
11.00-11.15
Açılış / Opening Ceremony
 
 
 
SALON 2 / HALL 2
11.30-13.00
Açılış Oturumu / Opening Session
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN
Prof. Dr. Osman HORATA / Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim TÜZER / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN / Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Akartürk KARAHAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Vusale MUSALI / Kastamonu Üniversitesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 MAYIS 2022 / 16 MAY 2022
1. GÜN 1. OTURUM
1. DAY 1. SESSION
SALON 1 / HALL 1
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Doç. Dr. Türkan Gözütok
13.00-13.15 Doç. Dr. Türkan Gözütok
Derrida'nın "İstanbul Mektubu" Üzerinden Türk Harf İnkılabı ve Yeni Oryantalist Söylem
13.15-13.30 Dr. Öğr. Üyesi İsmail Süphandağı
Türk Edebiyatında Doğu Batı Meselesine Gerçekliğin Tasviri Bağlamında Mimetik Yaklaşım
13.30-13.45 Dr. Yavuz Selim Uğurlu
"Safahat"taki Fıkraların Mizah Kuramları Bağlamında İncelenmesi
13.45-14.00 Nigora Azizova
Ziya Gökalp'in Şiirlerinin Karşılaştırmalı Analizi
1. GÜN 1. OTURUM
1. DAY 1. SESSION
SALON 2 / HALL 2
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Prof. Dr. Kasımcan Sadıkov
13.00-13.15 Prof. Dr. Kasımcan Sadıkov
Eski Türk Yazıtlarında İsim Soylu Yüklem ve Kullanımı Üzerine
13.15-13.30 Dr. Vadim Ponaryadov
Eski Anadolu Türkçesi Devrine Ait Transkripsiyon Metinleri
13.30-13.45 Faide Omarova
Kıpçak Grubu Türk Dillerinde Kök Söz Yuvalarının Araştırılması Tarihi
13.45-14.00 Gülnisa Usubova
Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Yalançı Eş Değer Duyu Fiillerinin Anlam Açısından Çeşitlenmesi
 
16 MAYIS 2022 / 16 MAY 2022
1. GÜN 2. OTURUM
1. DAY 2. SESSION
SALON 1 / HALL 1
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Doç. Dr. Selçuk Atay
15.30-15.45 Doç. Dr. Selçuk Atay / Ahmet Kaya
“Edebiyat Üstatlarımızın Aşkları” Röportajı ve Roman a Clef'e Bir GirişDenemesi
15.45-16.00 Dr. Öğr. Üyesi Osman Oruç
Göstergebilimsel Bir Okuma Denemesi: Fatih-Harbiye Romanında Kimlik Arayışı
16.00-16.15 Dr. Deniz Polater
Mustafa Kutlu’nun “Beyhude Ömrüm” Adlı Hikâyesinin Metin Dilbilimsel Bir Çözümlemesi
16.15-16.30 Dilek Alaçam
Haşim Hakkında Bazı Mülahazalar
1. GÜN 2. OTURUM
1. DAY 2. SESSION
SALON 2 / HALL 2
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Prof. Dr. Vusale Musalı
15.30-15.45 Prof. Dr. Vusale Musalı
Çağdaş Azerbaycan Edebiyatında Klasik Geleneğin Devamı: Arif BuzovnalıSanatı Örneğinde
15.45-16.00 Aynure Babayeva
Mukağali Makataev ve Kasım Bey Zakir Şiirlerinde Turnalar Konusu
16.00-16.15 Türkan Mecidova
Güney Azerbaycan’da Anadilli Şiirin Gelişiminde Muhammedhüseyn Şehriyar Şiirinin Önemi
16.15-16.30 Fidan Alizade
XVIII. Yüzyıl Azerbaycan Şiirinde Edebî Dil Meseleleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 MAYIS 2022 / 17 MAY 2022
2. GÜN 1. OTURUM
2. DAY 1. SESSION
SALON 1 / HALL 1
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Doç. Dr. Şerife Akpınar
09.30-09.45 Doç. Dr. Şerife Akpınar
Divan Şiirinde Kulak Âşık Olurmuş Gözden Öndin
09.45-10.00 Dr. Faruk Sönmez
Azeri Bir Divan Şairi: Bîdârî ve TürkçŞiirleri
10.05-10.15 Ahmet Çolak
Şemsî’nin Yûsuf u Züleyha Adlı Mesnevisi
10.15-10.30 Sevinç Ünsal
Fuzûlî’nin Türkçe Divan’ında Sevgilinin Güzellik Unsurlarında Renklerin Kullanımı
2. GÜN 1. OTURUM
2. DAY 1. SESSION
SALON 2 / HALL 2
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Prof. Dr. Merziyye Necefova
09.30-09.45 Prof. Dr. Merziyye Necefova
44 Günlük Vatan Savaşı Şiirlerimizde Dil ve Edebiyat İlişkisi
09.45-10.00 Dr. Ayten Abbasova
Özlemin Somut Hali: Cengiz Dağcı’nıAnneme Mektuplar Romanı
10.05-10.15 Ali Çelik
Kırgızca ve Türkçedeki Fiillerin Leksikoistatistiksel Değerlendirmesi
10.15-10.30 Zalxa Orucova
Hüseynbala Miralamov'un Sanatsal Düzgüsü ve Tarihi Hafızaya Epik İzlenimi
2. GÜN 1. OTURUM
2. DAY 1. SESSION
SALON 3 / HALL 3
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Dr. Öğr. Üyesi Esra Kılınç
09.30-09.45 Dr. Öğr. Üyesi Esra Kılınç
Irk Bitig'de Duygu Fiilleri
09.45-10.00 Dr. Öğr. Üyesi Duygu Yavuz Öz
Tam- “Yanmak, Yakmak” Kökü ve Türevleri Üzerine
10.05-10.15 Dr. Ebubekir Keklik
Dil, Eğitim ve Osmanlı Modernleşmesi: Arap Harfleri Eğitimin Kitleselleşmesine Mâni miydi?
10.15-10.30 Meltem Çetinkaya
Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarında Akraba Adları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 MAYIS 2022 / 16 MAY 2022
2. GÜN 2. OTURUM
2. DAY 2. SESSION
SALON 1 / HALL 1
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Prof. Dr. Ülkü Eliuz
11.00-11.15 Prof. Dr. Ülkü Eliuz / Arzu Küçükosman
Metinleşen Anlam Katmanları: Behçet Necatigil'in 'DağŞiiri
11.15-11.30 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yıkık
Postkolonyal Bir Bildungsroman Olarak Mitra Bitmeyen Arayış
11.30-11.45 Arzu Dadaşova
Tarihi Romanın Doğuşu ve Namık Kemal
11.45-12.00 Prof. Dr. Jale Aliyeva
Nazım Hikmet'in Azerbaycan Şiirindeki Etkisi ve Yeri
2. GÜN 2. OTURUM
2. DAY 2. SESSION
SALON 2 / HALL 2
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Doç. Dr. Zhyldyz İsmailova
11.00-11.15 Bekarys Olzhabaev
The Concept “The native land” in Toponymic Legends of the Turkic Peoples
11.15-11.30 Assel Utegenova
The Language Situation in the Western Redion of Kazakhstan
11.30-11.45 Kamshat Zhumasheva
The Manifestation of Gender Opposites in Language
11.45-12.00 Ainur Kenbayeva
Peculiarities of Toponyms Functioning in Kazakh Folklore
2. GÜN 2. OTURUM
2. DAY 2. SESSION
SALON 3 / HALL 3
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Taş
11.00-11.15 Dr. Öğr. Üyesi İsmail Taş
Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Kısa Sure Tercümelerinin Müellif Meselesi ve Söz Varlığı
11.15-11.30 Dr. Mehmet Can
Türk Cumhuriyetlerinde Kullanılan Alfabelerin Dünü Bugünü
11.30-11.45 Muhammed Sami Ünal
Erzincan Ağzında Kullanılan +I Pekiştirme Ek-Edatı
11.45-12.00 Esra Çolak
UBSM-RSO-049 No’lu Kur’an Tercümesi Üzerinde Eşdizim Sözlüğü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 MAYIS 2022 / 17 MAY 2022
2. GÜN 3. OTURUM
2. DAY 3. SESSION
SALON 1 / HALL 1
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Doç. Dr. Vafa Savaşkan
13.00-13.15 Doç. Dr. Vafa Savaşkan
Azerbaycan'daki Edebiyat Ders Kitaplarının Somut Olmayan Kültürel Miras Öğeleri Açısından İncelenmesi
13.15-13.30 Dr. Önder Saatçi
Kayıp İstanbul Ağzının / Ağızlarının Söz Varlığına Edebî Eserlerden Ulaşılabilir mi?
13.30-13.45 Hossein Khoshbateni
Argo Lexicon in Shahriyar’s Works
13.45-14.00 Celal Görgeç
Kazakçanın Ulusal Derlemi
2. GÜN 3. OTURUM
2. DAY 3. SESSION
SALON 2 / HALL 2
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Prof. Dr. Z. Gönül Bakır
13.00-13.15 Prof. Dr. Z. Gönül Bakır
Türk Anayasalarında Hukuk Dilinin Sadeleşmesi
13.15-13.30 Öğr. Gör. Dr. Tacettin Turgay
NE Tümceciklerinin Gönderim Gücü
13.30-13.45 Öğr. Gör. Dr. Hüsnü Çağdaş Arslan
Berlin’deki Turfan Koleksiyonu’ndan Eski Uygurca U 5987 Numaralı Belge Üzerine (Moriyasu 2019’a Katkılar)
13.45-14.00 Fetullah Uyumaz / Prof. Dr. Oğuzhan Sevim
Öç Küçürek Öyküsü ile Basat’ın Tepegözü Öldürdüğü Destan’ın Kora Şemasına Göre İncelenmesi
2. GÜN 3. OTURUM
2. DAY 3. SESSION
SALON 3 / HALL 3
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Prof. Dr. Kudretullah Amanov 
13.00-13.15 Prof. Dr. Kudretullah Amanov
Son Yıllarda Özbekistan Topraklarında Bulunmuş Yazılı Anıtların Orta Asyadaki Budun dilbilim Süreçlerinin İncelenmesindeki Rolü
13.15-13.30 Prof. Dr. Altınşaş Kurmanali
Kazak ve Türk Atasözlerindeki 'Kadın' İmgesinin Toplumsal Dilbilimi Açısından İncelenmesi
13.30-13.45 Aslı Orunbayev
İsmail Gaspıralı'nıÖzbek Aydınlanmasındaki RolüÖzbek CeditciliğÖrneği
13.45-14.00 Nuriddin Altınbayev
Çocuk ile İlgili Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Aile Konsepti
14.00-14.15 Dr. Öğr. Üyesi Nurzhamal Ermekbaeva
Manas Destanında Kahramanın Kahraman Olacağına Dair Doğİşaretleri
 
 
 
 
 
 

17 MAYIS 2022 / 17 MAY 2022
2. GÜN 4. OTURUM
2. DAY 4. SESSION
SALON 1 / HALL 1
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Prof. Dr. Mahire Kuliyeva
15.30-15.45 Prof. Dr. Mahire Kuliyeva
XVIII. Yüzyıl Gazeliyatına Yaklaşım: Molla Penah Vakıf Sanatı Örneğinde
15.45-16.00 Prof. Dr. Nadirhan Hasan
Ahmet Yesevi Hikmetlerinin Yazma Nüshaları KataloğÜzerine BazıMülahazalar
16.00-16.15 Doç. Dr. Ruhangiz Cümşüdlü
Fuzûlî Şiirinde İnsan Cemalinin Güzelliğinin Tasviri ile İlgili Hurûfî İmgeler (Şairin ArapçŞiirlerine Dayalı)
16.15-16.30 Lale Alakbarova
Aliağa Vahid Şiirinde Fuzûlî Nefesi
2. GÜN 4. OTURUM
2. DAY 4. SESSION
SALON 2 / HALL2
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Prof. Dr. Salide Şerifova
15.30-15.45 Prof. Dr. Salide Şerifova
Nazan Bekiroğlu'nun Nar Ağacı” Romanının Sorunları, Tür Özellikleri, Kompozisyonu ve Sanatsal Görseller
15.45-16.00 Prof. Dr. Lütviyye Asgerzade
Nazire: Şiire Yazılan Nazireler
16.00-16.15 Sima Şefizade
Eski Türkiye Hikâyesi Araştırmalarda
16.15-16.30 Pakize Aliyeva
Turkey Theme in The Azerbaıjanı Novel Of The 80s
 
 

18 MAYIS 2022 / 18 MAY 2022
3. GÜN 1. OTURUM
3. DAY 1. SESSION
SALON 1 / HALL 1
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Dr. Öğr. Üyesi Deva Özder
09.30-09.45 Dr. Öğr. Üyesi Deva Özder
Taşlıcalı Yahyâ Bey Divanı’nda Tababet Unsurları
09.45-10.00 Dr. Öğr. Üyesi Muhammet İnce
Atasözü Derleme Çalışmaları Bağlamında Vâcidin Durbûb-I Emsâl Risâlesi
10.05-10.15 Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Eren
Türkçe Aruz Kitaplarına Bir Örnek: Ali Sedâd'ın Arûz-ı Osmânî’si
10.15-10.30 Dr. Ahmet Alkan
Klasik Türk Şiirinde Rişte-i Cân Kavramı ve Bu Kavramın Mircea Eliadenin Bağ ve Düğüm Simgeciliği Anlayışı Açısından Mitolojik Uzantılarınıİncelenmesi
3. GÜN 1. OTURUM
3. DAY 1. SESSION
SALON 2 / HALL 2
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Doç. Dr. Eşqane Babayeva
09.30-09.45 Doç. Dr. Eşqane Babayeva
Ahmet Hikmet Müftüoğlunun Gönül Hanım Romanında Orhun Yazıtlarıve Milli Kimlik Problemi
09.45-10.00 Dr. Öğr. Üyesi Faruk Dündar
Millî Kimlik ve “Piç”
10.05-10.15 Dr. Burcu Öztürk
Modern Türk Tiyatrosundan Epik Bir İnceleme: Almanya Defteri
10.15-10.30 Valida Shikhaliyeva
Mithat Cemal Kuntay'ın Şiirlerinde Vatan Sevgisi
 
 

18 MAYIS 2022 / 18 MAY 2022
3. GÜN 2. OTURUM
3. DAY 2. SESSION
SALON 1 / HALL 1
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Doç. Dr. Hicran Karataş
11.00-11.15 Doç. Dr. Hicran Karataş
Anadolu-Türk Sözlü Kültüründe Hatırlamanın Mekânı Olarak Kadın: Ağıt Ismarlama
11.15-11.30 Araş. Gör. Dr. Özlem Ünalan
Günümüz ÂşıŞiirinde Hacı Bektaş Velinin Yeri
11.30-11.45 Dr. Rifat Nergiz
Kırgız Ağıtlarında Bazı Dinî Unsurlar Üzerine
11.45-12.00 İlker Avcıoğlu
Türk Halk Hekimliğinde Kına
3. GÜN 2. OTURUM
3. DAY 2. SESSION
SALON 2 / HALL 2
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Doç. Dr. Nurlana Mustafayeva
11.00-11.15 Doç. Dr. Nurlana Mustafayeva
Bahtiyar Vahapzade’nin Edebi Kişiliği Türkiye Edebi Araştırmalarında
11.15-11.30 Aynur Seferli
Bahtiyar Vahabzade'nin Eserlerinde Türkçülük Unsurları
11.30-11.45 Metanet Mustafayeva
Bahtiyar Vahabzade'nin Şiirlerinde Fuzûlî Motifi
11.45-12.00 Ülker Samedova
Batı Etkisi Altındaki Bir Edebiyatın Azerbaycan’da Araştırılması
 
 
 
 

18 MAYIS 2022 / 18 MAY 2022
3. GÜN 3. OTURUM
3. DAY 3. SESSION
SALON 1 / HALL 1
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Dr. Öğr. Üyesi Selim Gök
13.00-13.15 Dr. Öğr. Üyesi Selim Gök
Klasik Şiirde Mahallî Bir Motif: "Horoz"
13.15-13.30 Dr. Banu Güzelderen
Eski Türk Şiirinde Yineleme: Deyişbilimsel Bir Tasnif Denemesi
13.30-13.45 Öğr. Gör. Dr. Muhammet Ali Can
Türkçe Gramerinin Arapçaya Bazı Üstün Yönleri
13.45-14.00 Dr. Nuray Demir Öztürk
Eski Anadolu Türkçesi Tıp Metinlerindeki Arapça Renkler Üzerine Söz Varlığı
3. GÜN 3. OTURUM
3. DAY 3. SESSION
SALON 2 / HALL 2
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Prof. Dr. Tahir Orucov
13.00-13.15 Prof. Dr. Tahir Orucov
Oğuz Destanı "Kitab-ı Dede Korkut"ta Kadın Karakterleri
13.15-13.30 Prof. Dr. Elman Guliyev
Yunus Emre Şiiri ve İrfan
13.30-13.45 Könül Sadıqova
Mahtumkulu Firâkî’nin Dinî Konulu Şiirleri
13.45-14.00 Terane Memmedova
Âşık Edebiyatında Üstadnâme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 MAYIS 2022 / 18 MAY 2022
3. GÜN 4. OTURUM
3. DAY 4. SESSION
SALON 1 / HALL 1
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Doç. Dr. Şerife Ağarı
15.30-15.45 Doç. Dr. Şerife Ağarı
İktibas Sanatının Zirve Şahsiyeti: Seyyid Nesîmî
15.45-16.00 Dr. Öğr. Üyesi Zafer Topak
Bâkî’nin Şiirde Aradığı Özellikler
16.00-16.15 Dr. Öğr. Üyesi Orhan Kılıçarslan
Hayâti-Zâde Şeref Halîlin Rûhuʼl-Edeb Adlı Arapça Türkçe Manzum Sözlüğü ile Sünbül-Zâde Vehbî’nin Nuhbe-i Vehbî’si Üzerine Bir Karşılaştırma
16.15-16.30 Havva Tok
Şeyh Gâlib Dîvânı’nda Söz ve Sözün Müterâdifleri
16.30-16.45 Aygül Mirzayeva
Türkiye Türkçesinde ve Gagavuz Türkçesinde Adların Kültürdilbilimsel Özellikleri
3. GÜN 4. OTURUM
3. DAY 4. SESSION
SALON 2 / HALL 2
OTURUM BAŞKANI / MODERATOR
Dr. Öğr. Üyesi Saidbeg Boltabayev
15.30-15.45 Dr. Öğr. Üyesi Saidbeg Boltabayev
Oğuzcaya Uyarlanan Nevayî Şiirleri Seçkisi Üzerine
15.45-16.00 Doç. Dr. Aydan Handan
Abdülhak Hamit ve Recaizâde Mahmut Ekrem Sanatında Romantizm
16.00-16.15 Dr. Ülker Bahşiyeva
Ahlaki-Didaktik Sorunların Öğretimindeki Konular ve Ömer Seyfeddin'in Öykü Yaratıcılığı
16.15-16.30 Mekhriniso Kayumova
Haldun Taner’in Tiyatro Eserlerinin Karşılaştırmalı Analizi
16.30-16.45 Hanım Abdullayeva
Ara Nesil’de Üslup İncelemeleri
 
 

Ziyaretçi İstatistikleri

Online: 1 | Bugün: 23 | Bu Ay: 37 | Bu Yıl: 37 | Toplam: 37